รวมเรื่องสั้น เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 4 เล่ม

ISBN : 978-616-510-127-7
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 510.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมเรื่องสั้นคัดสรร 4 เล่ม ของ เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล - ฤดูกาล - ดอกไผ่ - เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง - มหาวิทยาลัยชีวิต

  • ติดตามเรา