คนหาปลา

ISBN : 978-616-510-974-1
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : นวนิยาย
ราคาปก : 135.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คนหาปลา นิยายเรื่องแรกของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนเป็นผู้ที่มีภารกิจรัดตัว ดังนั้นจึงมีนิยายไม่กี่เล่มที่เขาได้มีเวลาเขียนขึ้นจริงๆ สักครั้ง โดย คนหาปลา เป็นนิยายที่ผู้เขียนพยายามเขียนขึ้นตั้งแต่ยังเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และสามสิบปีต่อมา ผู้เขียนจึงได้หยิบนำมาปรับปรุงอีกครั้งนับจากการตีพิมพ์ครั้งแรก โดยแรงบันดาลใจของนิยายเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ครั้งที่ผู้เขียนยังทำงานเป็นนักปฏิวัติอยู่ตามป่าชายแดน ได้มีโอกาสสัมผัสกับคนหาปลาเลี้ยงชีพตามเรือนแพ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จึงทำให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับตัวเองได้เป็นคนหาปลาอยู่ตามชายแดนด้วยตนเอง

  • ติดตามเรา