คนกับเสือ (รวมเรื่องสั้น)

ISBN : 978-616-510-973-4
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ในนามของความเจริญ สังคมไม่อนุญาตให้ผู้คนได้เป็นเสือนัก หลายครั้งเราจะพบว่าสังคมมักจะต้อนผู้คนให้ต้องเลือก ระหว่างต้องถูกกำราบให้เป็นสัตว์สังคม หรือถูกล่าล้างให้สูญหายเฉกเช่นเสือ นั่นหมายถึงว่าเสือมิอาจอยู่ร่วมกับคนกระนั้นหรือ จึงต้องถูกตราหน้าว่าพวกเขาเป็นขบถสังคม เป็นผู้ไม่ยอมจำนนต่อระเบียบที่ความเจริญบัญญัติขึ้น คนกับเสือ คือหนังสือรวมเรื่องสั้นซึ่งกล่าวถึงเหล่าคนผู้กำลังสูญพันธุ์ไปจากสังคม เหล่าผู้ถูกบังคับให้สูญหายในความหมายของจิตวิญญาณ ไม่ให้เหลือความเป็นเสือในตัวตนอีกต่อไป

  • ติดตามเรา