ดอกไผ่

ISBN : 978-616-510-931-4
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตแกนนำนักศึกษา 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาภายหลังได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มุ่งหวังปฏิวัติต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร หลังจากเข้าป่าจับปืนสู้รบกับรัฐบาล เสกสรรค์เกิดผิดหวังในขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์เองที่ล้มเหลว ไม่แน่วแน่ในอุดมการณ์ จึงยอมวางปืนมอบตัวกับทางรัฐ ปิดฉากชีวิตนักปฏิวัตินับแต่นั้น ชุดรวมเรื่องสั้นเรื่องแรกในชีวิตนักเขียนของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นการหยิบบันทึกที่เขียนไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษากระทั่งถึงช่วงจับปืนเข้าป่า บันทึกเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวชีวิตของคนเล็กคนน้อยที่น่าสะเทือนใจ ชีวิตของเหล่าผู้ถูกกระทำจนไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใดๆอีก เสกสรรค์กล่าวว่าเรื่องราวเหล่านี้ปล่อยผ่านไม่ได้ โลกต้องได้รู้จักพวกเขาเหล่านั้น

  • ติดตามเรา