ลูกค้าสัมพันธ์​

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

 

ผู้สั่งซื้อทุกท่านไม่ว่าจะผ่านทาง เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมาย มีขั้นตอนการชำระเงินดังนี้

 

1) ธนาณัติ : ชำระที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง สั่งจ่ายในนาม บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

2) ตั๋วแลกเงิน / เช็ค : ชำระที่ธนาคารทุกแห่ง สั่งจ่าย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด กรุณาขีดคร่อมและ A/C PAYEE ONLY

 

3) โอนเงินเข้าบัญชี : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

        Description: http://www.praphansarn.com/assets/upload/images/bangkok_bank1.jpg ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 162-0-80125-6

  • ติดตามเรา