ณ ปลายเส้นขอบฟ้า

ISBN : 978-616-510-185-1
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 45.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 32.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

ณ ปลายเส้นขอบฟ้า เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้ตื่นเต้นกับเรื่องราวการผจญภัยกับภาวะวิกฤติในหลายรูปแบบทั้งจากภัยธรรมชาติและวิกฤตเศรษฐกิจ โดยปัญหาต่างๆที่เราพบนั้นสามารถผ่านพ้นได้ด้วยสติ ด้วยเหตุและผล ความรู้และประสบการณ์ที่สร้างสมมา ด้วยการเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกันและใช้คุณธรรมประจำใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวด้านนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และการปรับใช้กับแผนการเงินของตนเองเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

  • ติดตามเรา