กีต้าร์ของปุ้ม

ISBN : 978-616-510-180-6
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 45.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 32.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ กีต้าร์ของปุ้ม เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเด็กๆ จะสนุกกับการเรียนรู้วิธีหารายได้ของปุ้มเพื่อเป็นค่าเรียนกีต้าร์ตามที่ตนใฝ่ฝันและ ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จที่ได้รับ พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมของคนรอบข้างในการตัดสินใจเลือกใช้จ่ายอย่างรู้ค่า ที่สำคัญอีกประการ คือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเจือจาน แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  • ติดตามเรา