เจ้าสำนักคนใหม่

ISBN : 978-616-510-183-7
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 45.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 32.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ เจ้าสำนักคนใหม่ เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมจะกล้าไปให้ถึงเป้าหมาย ทำสิ่งที่ฝันไว้ให้กลายเป็นความจริง

  • ติดตามเรา