เด็กชายแมลง กับคุณลุงขยะ

ISBN : 978-616-510-188-2
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 45.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 32.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

เด็กชายแมลงกับลุงขยะ เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะกล้าไปให้ถึงเป้าหมายที่ฝันไว้ให้กลายเป็นความจริง

  • ติดตามเรา