ถอดรหัสความเชื่อ

ISBN : 978-616-510-134-9
ผู้แต่ง : ลักขณา สมพงษ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 135.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อหลากหลายอย่างของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมานาน แต่น้อยคนนักที่เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของความเชื่อนั้น โดยผู้เขียนได้นำความเชื่อเหล่านั้นมากล่าวถึงให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างมีเหตุผล และแฝงแง่คิดบางประการที่สะกิดต่อมความคิดของผู้อ่านเอาไว้ มีอยู่ทั้งหมด 23 เรื่อง

  • ติดตามเรา