ฝากใจไว้ที่นี่ ตอนชีวิตนี้ใครลิขิต

ISBN : 978-616-510-513-2
ผู้แต่ง : น้ำผึ้งป่า
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Woman Publisher
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 195.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมจดหมายถามตอบปัญหาชีวิตหลากหลายของคนหลายช่วงวัยที่มีปัญหาแตกต่างกัน แต่มีที่ปรึกษาคนเดียวกัน ซึ่งผู้ตอบได้ใช้หลักโหราศาสตร์ ศาสนา-จริยธรรม จิตวิทยา และความรู้อีกมากมายมาบูรณาการในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบปัญหาแต่ละคนได้อย่างมีแนวทางที่น่าสนใจ

  • ติดตามเรา