รูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์ของประเทศจีน

ISBN : 978-616-510-187-5
ผู้แต่ง : เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 132.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ความสุขในชีวิต ทั้งความสุขทางกายอันเกิดจากความมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ กอปรกับการมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาว และความสุขทางใจอันเกิดจากความแจ่มใส สุขสงบปราศจากสิ่งมัวหมอง คือยอดปรารถนาของผู้คนมาทุกยุคสมัย ชาวจีนนับแต่โบราณเชื่อว่าเทพเจ้าและชาวสวรรค์สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้แก่มวลมนุษย์บนพื้นพิภพได้ เมื่อความเชื่อและศรัทธาผสานเข้ากับจินตนาการอันลึกซึ้งละเมียดละไม ก่อเกิดเป็นนฤมิตศิลป์แห่งรูปแบบสัญลักษณ์ของสิ่งอันเป็นสิริมงคลจากสวรรค์ ที่ทั้งสวยงามและเปี่ยมความหมายแก่ชีวิต

  • ติดตามเรา