ประชาธิปไตยสยามยุทธ

ISBN : 978-616-510-982-6
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : บันทึก-ความเรียง
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 187.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ประชาธิปไตยสยามยุทธ เป็นบทรวมปาฐกถาของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซึ่งกล่าวถึงพื้นที่ต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยไทย อันประกอบไปด้วยปัจจัยทางอำนาจหลากหลายของสังคมไทย ซึ่งมีส่วนก่อรูปขึ้นเป็นประชาธิปไตยไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน และสำหรับผู้มีความสนใจต่อพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งการเมืองไทย ประชาธิปไตยสยามยุทธ คือหนังสือที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง มีฉากเล่าอีกมากมายที่ผู้สนใจการเมืองไทยควรต้องรู้

  • ติดตามเรา