เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง

ISBN : 978-616-510-930-7
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 125.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตแกนนำนักศึกษา 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาภายหลังได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มุ่งหวังปฏิวัติต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร หลังจากเข้าป่าจับปืนสู้รบกับรัฐบาล เสกสรรค์เกิดผิดหวังในขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์เองที่ล้มเหลว ไม่แน่วแน่ในอุดมการณ์ จึงยอมวางปืนมอบตัวกับทางรัฐ ปิดฉากชีวิตนักปฏิวัตินับแต่นั้น หนังสือชุดนี้ร้อยเรียงจากบันทึกช่วงเป็นทหารคอมมิวนิสต์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เล่าถึงภารกิจหาแนวร่วมในป่า ได้พบเจอชาวบ้านชาวป่ามากมาย บางคนเห็นความหวังที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแร้นแค้นของพวกเขา หากเพราะสถานการณ์ภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองที่ทำให้เสกสรรค์รู้สึกสิ้นหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตนและชาวบ้านคาดหวังไว้

  • ติดตามเรา