แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน

ISBN : 978-616-510-523-1
ผู้แต่ง : เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สารคดี
ราคาปก : 270.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน เรื่องเล่าผ่านจดหมายของหญิงสาวที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อนาคตของเธอคงจะไปได้ไกล และคงจะมีอาชีพการงานในเมืองหลวงอันศิวิไลซ์ แต่เธอกลับเลือกที่จะไปทำงานเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ชุมชนชาวไทยภูเขาในชนบทห่างไกลและทุรกันดารบริเวณลุ่มน้ำแม่จัน ทางตอนเหนือของประเทศไทย ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ปัจจุบัน เธอได้ชื่อว่าเป็นสตรีนักสู้เพื่อสิทธิของชนกลุ่มน้อยอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และยังเคยได้รับรางวัล 1 ใน 25 นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นของโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Program: UNEP) ทั้งยังได้รับตำแหน่งในฐานะสมาชิกวุฒิสภา และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งยังผลักดันเพื่อเรียกร้องให้ชาวไทยภูเขาได้รับสัญชาติและสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วย

  • ติดตามเรา