บนเส้นทางต่างฝัน

ISBN : 978-616-510-181-3
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 45.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 32.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ บนเส้นทางต่างฝัน เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่หลากหลายในชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้วิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งต้องเปลี่ยนไป และต้องปรับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสอดแทรกการปลูกฝังเรื่องการออมและการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคต

  • ติดตามเรา