การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

ISBN : 978-616-510-980-2
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การเมือง การปกครอง
ราคาปก : 250.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องย่อ การเมืองภาคประชาชน ท่ามกลางความวิวัฒน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้น นอกเหนือไปจากกลุ่มอำนาจทางการเมืองดั้งเดิมและกลุ่มอำนาจใหม่แล้ว อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ได้ชี้ให้เราเห็นกลุ่มพลังทางการเมืองกลุ่มอีกกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในพื้นที่ทางการเมือง นั่นคือกลุ่มการเมืองภาคประชาชน อันเป็นผลพวงมาจากการต่อสู้ของประชาชนที่ถูกอำนาจรัฐบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรม และผลพวงเหล่านั้นได้ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งถือกันว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งมอบอำนาจและสิทธิให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นทางการ หนังสือ การเมืองภาคประชาชน เล่มนี้ เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักคิด นักเขียน และนักวิชาการสาขารัฐศาสตร์ ได้รวบรวมไว้ให้เห็นภาพภูมิทัศน์ของการเมืองไทยที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และการก่อกลายที่ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองไทยมีลักษณะอย่างทุกวันนี้ และสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจก็คือ สิ่งที่อาจารย์เสกสรรค์ได้คาดการณ์ไว้เมื่อปี 2547 ในหนังสือเล่มนี้ มันกำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราในเวลานี้ ซึ่งอาจารย์เสกสรรค์ได้พยายามเสนอทางออกไว้แล้วด้วยเช่นกัน

  • ติดตามเรา