นิทาน ลิงน้อย นำเที่ยวสวนเกษตร

ISBN : 978-616-611-022-7
ผู้แต่ง : ฟรานเซสกา วา เขียน | เซเลสต์ โพ วาด
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : นิทานสองภาษา
ราคาปก : 145.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 138.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิทาน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ "ลิงน้อยนำเที่ยวสวนเกษตร" ลิงน้อยเป็นอาสาสมัครประจำสวนเกษตรโรงเรียน ได้พาผองเพื่อนตัวน้อยไปเรียนรู้จักวิถีเกษตรชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ลิงน้อยยังสอนเพื่อนๆให้รู้จักกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการทำเกษตรระบบน้ำ ซึ่งสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ในพื้นที่จำกัด ตอบโจทย์กับวิถีเกษตรชุมชนสมัยใหม่อย่างยิ่ง

  • ติดตามเรา