มหัศจรรย์แนวพระราชดําริ ตอน แก๊งป่วนเรียนรู้สวนจิตรลดา 1

ISBN : 978-616-510-894-2
ผู้แต่ง : บริษัท สํานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จํากัด
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Asian Manga
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 195.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 176.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เก่ง อ้วน โจ้ แว่น และนิดหน่อย จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ หลากหลายเรื่องราวในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะมีพระราชวังใดในโลกที่มีนาข้าว โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน กังหันลม สวนป่าไม้สาธิต บ่อเพาะพันธุ์ปลา โรงเลี้ยงโคนม โรงผลิตปุ๋ย โรงเพาะเห็ด อย่างที่มีอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดารโหฐานแห่งนี้

  • ติดตามเรา