สนุกกับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง สำหรับธุรกิจ

ISBN : 978-616-510-678-8
ผู้แต่ง : อารี แซ่เช็ง, พรทิพย์ บุญมงคล และนุชนารถ เคร่งศีลธรรม
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : ภาษา
ราคาปก : 375.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 280.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือสอนภาษาจีนที่เป็นสอนเชิงธุรกิจ ในตลาดจะมีอยู่ไม่มาก ทางสำนักพิมพ์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารภาษาจีนให้ถูกต้อง จึงได้ทำเนื้อหาที่สามารถใช้ได้จริงในรูปแบบสนทนาเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อธนาคาร สำรวจตลาด เจรจาธุรกิจ ตกลงซื้อขาย เป็นต้น อีกทั้ง เป็นการสอนควบคู่ภาษาจีนและภาษาไทย มีคำอ่านที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา ดังนั้น ทางสำนักพิมพ์มั่นใจว่า ผู้อ่านและนักธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในงาน

  • ติดตามเรา