แม่ข้างเตียง

ISBN : 978-616-510-147-9
ผู้แต่ง : ชัญวลี ศรีสุโข
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Woman Publisher
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 116.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมเรื่องสั้นชุดนี้ ว่าด้วยเรื่องราวของความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจของผู้คนในสังคม ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นได้กล่าวถึงชีวิตของผู้คนหลากหลายที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเข้าออกในสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เรียกว่า “โรงพยาบาล” ด้วยความปรารถนาและสาเหตุที่แตกต่างกันไปตามแต่วิถีส่วนบุคคลจะบันดาล ที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงความรันทดหดหู่อันของความเจ็บป่วยทางกายที่กระทบไปถึงสภาพจิตใจ ที่ผู้เขียนได้นำเอาชีวิตของผู้คนในในโรงพยาบาลมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคมภายนอกอื่นๆ ที่เราต่างต้องเผชิญนอกเหนือไปจากความป่วยไข้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ศีลธรรม ฯลฯ ได้อย่างลึกซึ้งแนบเนียน ชวนให้ผู้อ่านขบคิดต่อไปถึงความสลับซับซ้อนต่างๆ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตเหล่านั้น ซึ่งเป็นตัวผลักให้แต่ละคนต้องเผชิญกับชะตากรรมที่แตกต่างกัน

  • ติดตามเรา