แสงสว่างปลายอุโมงค์

ISBN : 978-616-510-110-3
ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สารคดี
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 154.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นบทความต่างๆ ที่รวบรวมจากข้อเขียนส่วนใหญ่ที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ “เดินคนละฟาก” ในหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” และนำมาปรับปรุง เพิ่มรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลให้ทันเหตุการณ์กับยุคสมัยเพื่อให้ผู้อ่านทีสนใจทำความเข้าใจและมองปัญหาแบบภาพรวมหรือภาพใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน แต่อุดมด้วยการเอารัดเอาเปรียบเหมือนยุคล่าอาณานิคมที่มีการกดดัน หลอกลวงและโฆษณาชวนเชื่อให้สร้างกติกาการค้าที่เหมือนสัญญาเบาว์ริ่งระดับสากล ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนการร่วมโยนก้อนหินเพื่อถมทางที่นำไปสู่การเรียกร้อง และผลักดันให้เกิดนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองใหม่ที่มีความอิสระจากการครอบงำของแนวคิดเสรีนิยมสามานย์สุดโต่งของโลกตะวันตกที่ต้องการ “ครอบโลก” ผลประโยชน์ของชาติอันหมายถึงผลประโยชน์ของสาธารณะชนจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง มิใช่ให้เขาสนตะพาย เช่นกรณีการไม่ต่อรองเรื่องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาถูก ตำราถูก ซอฟแวร์ถูก เป็นต้น

  • ติดตามเรา