โชคดีหรือร้าย ช่วยได้ด้วยชื่อ

ISBN : 978-974-975-490-0
ผู้แต่ง : กรหริศ บัวสรวง
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : ศาสนา-ปรัญชา-ความเชื่อ
ราคาปก : 80.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 56.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นหนังสือที่นำเอาศาสตร์แห่งตัวเลขนำมาวิเคราะห์ ?ชื่อ ?โดยดูจากลักษณะของตัวอักษรทั้ง 8 วรรคนำมาเทียบกับดวงดาวทั้ง 8 ดวง และการถอดรหัสตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ตามหลักวิชาเลขศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้ระบบกำลังดาวมาผสมผสานเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปของชีวิตที่เกิดจากชื่อนั้นๆ ได้ โดยมีตัวอย่างชื่อจากหนังสือพิมพ์มาให้ผู้อ่านใช้เทียบเคียงว่าชื่อของตนนั้น ดีหรือร้าย และอะไรเป็นตัวแปรทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่ากลัว

  • ติดตามเรา