Praphansarn Academy

ISBN : 978-616-510-179-0
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สารคดี
ราคาปก : 224.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 157.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

Praphansarn Academy เรื่องราวการทำธุรกิจสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นที่ยืนยาวอยู่บนเส้นทางสายธุรกิจหนังสือมายาวนานถึง 50 ปี ที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคนานา ผ่านร้อนผ่านหนาว แต่ก็สามารถปรับตัวได้และยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ ก็ด้วยการอาศัยกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าศึกษา พร้อมทั้งช่วยแสดงให้เห็นภาพของการเคลื่อนไปของธุรกิจหนังสือในด้านต่างๆ และทำให้เห็นการพัฒนาการของวรรณกรรมในแต่ละสมัยด้วย

  • ติดตามเรา