ผู้แลเห็นลม

ISBN : 978-616-611-037-1
ผู้แต่ง : อัญชัน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : เรื่องสั้น
ราคาปก : 175.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 158.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องสั้นที่คัดเลือกมารวมดีพิมพ์อยู่ในที่นี้ ส่วนใหญ่ได้แก่งานซึ่งผู้เขียนเขียนขึ้น ภายหลังจากการรวมพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดแรกในชื่อ 'อัญมณีแห่งชีวิต" นอกจากแง่ของอรรถรสตามรูปแบบและเนื้อหาของความเป็นเรื่องสั้น ที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับรสอย่างเป็นข้อปกติแล้ว ผู้เขียนก็ยังหวังเป็นพิเศษอีกว่าแต่ละเรื่องสั้นที่ประกอบกันเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ คงมีโอกาสทำให้ผู้อ่านได้ แลเห็น ตัวตนส่วนลึกสุดของมัน นอกไปจากที่ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษในรูปของตัวอักษรตามที่สายตาเห็น แต่เพียงระดับเดียว

  • ติดตามเรา