คู่มือการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ

ISBN : 978-616-510-880-5
ผู้แต่ง : ดร.สวัสดิ์ เก่งชน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : การตลาด
ราคาปก : 350.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 330.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

แผนการตลาดเปรียบเหมือนหัวใจของการดำเนินการและการเติบโตของธุรกิจ แผนการตลาดนั้นไม่มี ลักษณะตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรและประเภทธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรนานาชาติ ขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้แผนการตลาดของแต่ละองค์กรที่ล้วนมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับ SME มากมายทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการตลาดและที่ปรึกษาให้กับ SME ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ จึงมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี

  • ติดตามเรา