ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ISBN : 978-616-510-483-8
ผู้แต่ง : พัชราภา ตันตราจิน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : ปกิณกคดี
ราคาปก : 250.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 175.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

ศึกษาประวัติชีวิตของ "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" และวิเคราะห์ความคิดของเขาในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง ชีวิต และสังคม ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียน อีกทั้งศึกษาพัฒนาการทางความคิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติชีวิตและบริบทสังคม

  • ติดตามเรา