ความฝันของฉันทนา

ISBN : 978-616-510-702-0
ผู้แต่ง : จันทรา รัศมีทอง
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สารคดี
ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ความฝันของฉันทนา ผลงานของ จันทรา รัศมีทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานรางวัลรองชนะเลิศ โครงการชมนาดครั้งที่ 6 (The Best of Non-Fiction) ผลงานสารคดีที่เล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อทั้งๆ ที่ใจรักจะเรียนเพราะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เล่าเรียนตามวิถีของครอบครัวจีนที่ลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตมักจะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เรียนสูงๆ เธอต้องไปเป็น สาวโรงงานเย็บผ้าเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว วิถีของสาวโรงงานเย็บผ้าที่มีทั้งมิตรภาพและการแข่งขัน การเรียนรู้และการอยู่รอดถูกเล่าควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองไทย เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายช่วงเวลานับตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ล้วนมี “ฉันทนา” หรือสาวผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านั้น เรื่องเล่าของปัจเจกบุคคลจึงสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างน่าสนใจ ผู้เขียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความพยายาม และความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จากสาวโรงงานที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน ถึงแม้โชคชะตาจะไม่เป็นใจ แต่มีความบากบั่น มุมานะ ทำให้ความฝันของตนปรากฏเป็นจริง…ต้นไม้แห่งความตั้งใจในการทำดีของผู้เขียน จึงผลิดอก ออกผลและ พิสูจน์ให้เธอกลายเป็นนักเขียนได้สำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์และน่าชื่นชม

  • ติดตามเรา