การ์ตูนมหัศจรรย์แนวพรราชดำริ ตอนแก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา1

ISBN : 978-616-510-161-5
ผู้แต่ง : กองการ์ตูนเอเชียนมังหงะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Asian Manga
หมวดหนังสือ : การ์ตูนความรู้
ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 116.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้สวนจิตรลดา1 เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เก่ง อ้วน โจ้ แว่น และนิดหน่อย จึงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้หลากหลายเรื่องราวในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะมีพระราชวังใดในโลกที่มีนาข้าว โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน กังหันลม สวนป่าไม้สาธิต บ่อเพาะพันธุ์ปลา โรงเลี้ยงโคนม โรงผลิตปุ๋ย โรงเพาะเห็ด... อย่างที่มีอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดารโหฐานแห่งนี้

  • ติดตามเรา