The Sky So Near (ฟ้ากว้างทะเลใกล้)

ISBN : 978-616-510-132-5
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี เคียงศิริ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Woman Publisher
หมวดหนังสือ : Fiction
ราคาปก : 590.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 413.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

the sky so near โดยเพ็ญศรี เคียงศิริ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5-6 ของสยามประเทศ ในช่วงที่คาบสมุทรมาเลย์ยังเป็นของเราอยู่ และถูกยึดครองโดยประเทศอังกฤษในภายหลัง ฉากหลังของเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้โดยผู้เขียนเอง นวนิยายเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาวสยาม ชาวจีน และชาวมาเลย์ รวมไปถึงความคิดและสังคม การอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่ช่วงก่อนที่คาบสมุทรจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และในภายหลังที่พวกเขาต้องกลายเป็นคนละชาติกัน เราจะเห็นได้จากงานเขียนนี้ว่า พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปและทำงานร่วมกันเป็นชุมชน ความผูกพันของครอบครัวและญาติพี่น้อง รวมทั้งความผูกพันระหว่างมิตรแท้ การแสดงความห่วงใย ความเป็นมิตรและความเคารพต่อทุกคน ทั้งหมดนี้นำพวกเขาไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสงบและความสุข และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

  • ติดตามเรา