หนังสือชุด Cool days series ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต

ISBN : 978-616-510-889-0
ผู้แต่ง : การ์เม โดลซ์ : เรื่อง เอสเตอร เมนเดซ : ภาพประกอบ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : นิทานสองภาษา
ราคาปก : 725.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 653.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

Cool days series นิทานสองภาษา ที่แนะนำให้น้อง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ซึ่งได้ทุ่มเทดูแลลูกด้วยความรักและความเอาใจใส่ รวมไปถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อครอบครัว ด้วยเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับวันเกิดของตนเอง รวมไปถึงสอดแทรกวิชาการที่ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงการกระทำ ที่สามารถช่วยเหลือและดูแลรักษาโลกใบนี้ได้ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ การที่พวกเขาได้รับรู้ว่าแต่ละคนต่างก็มีสิ่งดีๆ รายล้อมตนเองอยู่นั้น ทำให้เด็กๆ รู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง บางสิ่งบางอย่างที่ได้จากการเรียนรู้และได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยจะกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเมื่อเติบโตขึ้น

  • ติดตามเรา