วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น

ISBN : 978-616-510-520-0
ผู้แต่ง : ดวงมน จิตร์จำนงค์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สารคดี
ราคาปก : 195.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 137.00 บาท
สินค้าหมด
เนื้อหาโดยสังเขป

พึงระลึกว่าในการวิจารณ์ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และหากมีทฤษฎี (ผลรวมของความเห็นต่อวรรณคดีที่สรุปเป็นหลักการ) ทฤษฎีก็เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ให้เกิดผลในการวิจารณ์ นั่นก็คือ ใช้ให้เกิดความประจักษ์ในความหมายและคุณค่าของศิลปกรรมที่สร้างด้วยภาษา อันเรียกว่าวรรณคดี/วรรณกรรม หรืองานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์นั่นเอง เมื่อเกิดความประจักษ์แล้ว ก็ต้องสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นพิจารณาและวิพากษ์วิจารณ์ได้

  • ติดตามเรา